Sponsorointi

Sosiaalisesti vastuullisena yrityksenä Nurme edistää yhteiskunnan kehitystä ja tukee lähinnä urheiluun, koulutukseen, liiketoimintaan tai kulttuuriin liittyviä hankkeita. Jos olet järjestämässä tapahtumaa, lue sponsorointiperiaatteemme ja -tavoitteemme. Lähetäthän sponsorointihakemuksen vähintään kuukautta ennen tapahtumaa. Hakemukset tulee lähettää kirjallisena sähköpostiosoitteeseen kaisa@nurme.eu.

Hakemuksia harkittaessa otamme huomioon seuraavat seikat:

 • Hakemus on lähetetty huolellisen harkinnan jälkeen ja siinä on otettu huomioon Nurmen edut
 • Hakemus on osoitettu ainoastaan Nurmelle
 • Hakemus sisältää lyhyen ja informatiivisen esittelyn hankkeesta
 • Hakemus sisältää konkreettisia yhteistyöehdotuksia
 • Hakemuksessa on lueteltu tarkat odotukset ja määrät
 • Hakemuksessa on otettu huomioon Nurmen suunnitelmat sponsorina
 • Hakemus on toimitettu ajoissa
 • Nurmen sponsorointiperiaatteiden mukaisesti emme tue henkilöitä tai tapahtumia, joilla on poliittinen tai uskonnollinen tausta.

Tuen määrä riippuu hankkeesta ja Nurmen tämänhetkisistä mahdollisuuksista. Yleisesti ottaen Nurme ei tarjoa taloudellista tukea, mutta pyrimme parhaamme mukaan auttamaan tuotteilla tai lahjakorteilla.

Mitä odotamme sponsoroinnin hakijalta:

 • Me tarjoamme tuotteitamme, tietämystämme, asiantuntemustamme tai aikaamme. Vastineeksi haluamme hyvää mainetta
 • Noudatamme yhteisiä yleisiä markkinointitavoitteita
 • Arvostamme yhteyshenkilöiden määrää
 • Kumppanin tavoitteiden on vastattava imagoamme, arvojamme sekä kohderyhmän suhtautumista ja elämäntyyliä
 • Erottuminen muista sponsoroinneista
 • Kaksipuolinen intohimo edistää olennaisesti